Disbocret 507 Snabblagningsbruk

Snabbhärdande lagningsbruk med korrosionsskyddande medel.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Betonglagning
  • Spricköverbyggande
  • Korrosionsskyddande

Förpackningsstorlekar

25 kg

Förvaring

Svalt och torrt. Hållbar i minst 9 månader.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Betongen skall vara helt ren från klorid. Ger korrosionsskydd vid skikt >10 mm. Vid tunnare skikt skall Disbocret® 502 användas som rostskyddsbehandling mot armeringsjärn.

25 kg torrt bruk blandas med 3,25 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,16 viktdelar vatten). Häll den angivna mängden vatten i en hink och tillsätt bruket under omrörning med maskinvisp, max 400 varv/min. Blanda bruket under ca tre minuter till en homogen massa. Brukets pot life är vid +5°C ca 40 minuter, +20°C ca 20 minuter, +30°C ca 5 minuter. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,6 kg/mm/m²

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +30°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Efterföljande behandlingar kan utföras efter två timmar.

Verktyg

Appliceras med spackel, brätte eller annat lämpligt verktyg.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?