Sylitol Minera

En utjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Utjämnande
  • Spricköverbyggande

Förpackningsstorlekar

22 kg

Kulörer

Vit och ljusa pastellkulörer.

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas och dispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Sugande och stoftiga ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten.

Sylitol Minera kan förtunnas med Sylitol Koncentrat 111 spädd med vatten 1:1 för att uppnå önskad struktur. Strukturen bestäms av vilken pensel eller rulle samt teknik som används.

Förtunning

Sylitol Koncentrat 111

Förbrukning

2-3 m²/kg

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Begränsad hållbarhet, 1 år.

Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

  • Teknisk information
  • Säkerhetsdatablad

  • Säkerhetsdatablad
  • Information

  • Miljövarudeklaration
  • Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
    Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?