Disbocret 518 Flex-Finish

Spricköverbyggande färg för betong utomhus.

Appliceringsområde

Betong utomhus

Materialegenskaper

 • Karbonatiseringshämmande 
 • Spricköverbyggande
 • Vattenbaserad

Förpackningsstorlekar

15 liter

Kulörer

Vit.
Kulörer enligt beställning.

Glans

7, matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Styrénakrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Diffusionsmotståndstal:
µ H2O     1.500
µ CO2     250.000

Diffusionsjämförelse med 300 µm torrt skikt
sd H2O     ca 0,45 m
sd CO2     ca 75 m

Vattenupptagningkoefficient W24
<0,033 kg/(m² Ÿ h0,5)

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med Fasadtvätt. Högtrycks- eller hetvattentvätt rekommenderas. Betong skall vara fri från cementhud, formolja eller andra föroreningar. Sugande ytor grundas med Disboxan 450 Fasadskydd spädd 1:9 med vatten.

Förtunning

Vatten

Skikttjocklek

Disbocret® 518 Flex-Finish påförs till 300 µm torrt skikt, 100 ml ger 50 µm.  För ett effektivt skydd mot koldioxidinträngning krävs ett färgskikt på minst 300 µm. 

Förbrukning

4-5 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C max 40°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 12 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påförs med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning skall filter avlägsnas. 


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,021-0,026 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Max 1-2% med vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

 • Teknisk information
 • Säkerhetsdatablad

 • Säkerhetsdatablad
 • Information

 • Miljövarudeklaration
 • Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
  Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?