AmphiSilan NQG Nespri-TEC

Självrengörande fasadfärg avsedd för Caparols dammfria sprutsystem.

Appliceringsområde

Mineraliska ytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Självrengörande
  • Dammfri sprutning

Förpackningsstorlekar

12,5 liter
25 liter

Kulörer

Vit
Bas 1
Bas 3
Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader.

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Silikonhartsemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med AmphiSilan Djupgrund LF.

Ytor med microsprickor och lagningsskarvar kan behandlas med AmphiSilan Compact för slutmålningen.

AmphiSilan NQG Nespri-TEC skall inte spädas.

AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

5 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, omgivande luft. Materialet uppvärms till rätt temperatur i sprutan.

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med Nespray-spruta och efterrullas.


Rekommenderade sprutinställningar för nespray-spruta:
Munstycke: 0,016-0,019 inch dubbelmunstycke
Spruttryck: Vid stängd pistol skall visaren på tryckmätaren vara i det blå fältet
Sprutvinkel: 30°
Förtunning: Skall ej spädas

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Begränsad lagringstid, 1 år.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Elite Plaza Hotell i Malmö

Kungsgatan, Landskrona

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?