AmphiSilan NQG Fasadfärg

Självrengörande fasadfärg för mineraliska underlag.

caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184538/055650_amphisilan-nqg-fasadfarg-10L_SE.png

AmphiSilan NQG Fasadfärg är en unik självrengörande fasadfärg baserad på ny bindemedelsteknologi. Silikonharts i kombination med teknologi från Caparol Clean Concept ger en vattenavvisande helmatt yta med mycket stor diffusionsöppenhet vilket ger torra fasader. Finns också i sprutkvalitet under namnet AmphiSilan NQG Nespri-TEC.

Sd-värde <0,05 m.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Självrengörande
  • Stor diffusionsöppenhet 

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader. 

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Silikonhartsemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

För målning av väl förankrade tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor m fl.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med AmphiSilan Djupgrund LF.

Ytor med microsprickor och lagningsskarvar kan behandlas med AmphiSilan Compact för slutmålningen.

AmphiSilan NQG Fasadfärg kan spädas upp till 10 % med vatten vid mellan- och slutstrykning. Spädningsgrad bestäms efter provstrykning.

AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning rekommenderar vi i första hand AmphiSilan NQG Nespri-TEC, som är en kvalitet perfekt anpassad för sprutning.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,021-0,026
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten


Rekommenderade sprutinställningar för Nespri-Tec systemet med värmeslang:
Munstycke: Wagner gröna dubbelmunstycke 0,015-0,019 
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Marriott Renaissance Hotel i Malmö

Davidshallstorg i Malmö

Amiralsgatan 29 i Malmö

Strandgatan i Landskrona