Sylitol Koncentrat 111

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

3 liter
10 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Vid behandling på starkt sugande, kritande eller löst bundna underlag grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten. På mycket sugande underlag upprepas behandlingen vått i vått. Vid strykning med Sylitol Fasadfärg späds färgen med max 10% koncentrat och vid färdigstrykning med max 5% Sylitol Koncentrat 111.

På svagt sugande ytor och underlag med väl förankrad silikatfärg späds Sylitol Fasadfärg med Sylitol Koncentrat 2:1 vid första behandlingen.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

5-10 m²/liter utspädd 2:1 med vatten.

Färgåtgången är beroende på hur underlaget suger.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,018 inch
Spruttryck: 140-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Leveransviskositet

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?