Putsgrund 610

Strukturgivande grundprimer för mineraliska underlag.

Appliceringsområde

Mineraliska ytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenavvisande
  • God vidhäftning
  • Lätt strukturgivande

Förpackningsstorlekar

8 kg
25 kg

Kulörer

Vit och kulörer enligt Kulörsystemet Amphisilan - Sylitol samt motsvarande NCS-kulörer.

Glans

Helmatt

Förvaring

Svalt men frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Konsthartsdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar.

Omröres grundligt före användning.

Förtunning

Vatten. Spädes vid behov med max 10% vatten.

Förbrukning

0,3 kg/m²

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C i luft och underlag. Materialet skall en temperatur av minst +10°C vid appliceringen.

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Applicering sker med putsspruta eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Lagringsstabil ca ett år.

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?