Disboxan 451 Impregneringscreme

Hydrofoberande impregneringcreme för tegel och andra mineraliska underlag.

Appliceringsområde

Tegel och andra mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Hydrofoberande
  • Ej filmbildande

Förpackningsstorlekar

10 kg

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialemulsion på Silan-bas

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Disboxan 451 skall inte spädas. Normalt räcker en behandling om underlaget är sugande. På betong utan efterföljande beläggning kan ytterligare en behandling vara lämplig.

Fönster och andra byggdelar som inte skall behandlas skyddas noga. Stänkt avsköljes omedelbart för att förhindra fläckar. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

150-300g/m²

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Regnsäker: 12 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Lagringstabil i 12 månader i obruten förpackning.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?