Disboxan 450 Fasadskydd

Koncentrat som ger en vattenavvisande och diffussionsöppen yta.

Appliceringsområde

Betong, tegel, puts utomhus

Materialegenskaper

  • Diffussionsöppn
  • Vattenavvisande

Förpackningsstorlekar

1 liter
5 liter

Kulörer

Färglös

Glans

3, helmatt

Förvaring

Ej över +30°C eller under -20°C

Teknisk data

Bindemedel: Silan/siloxan

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Vid förbehandling på sugande underlag blandas 1 del Disboxan 450 med 9 delar vatten. Skall Disboxan 450 användas som fuktskydd på tegel eller puts blandas 1:4 med vatten. Ytan behandlas två gånger vått-i-vått. Skall aldrig användas utan spädning.

Fönster och andra byggdelar som inte skall behandlas skyddas noga. Stänk avsköljes omedelbart för att förhindra fläckar.

Förtunning

Vatten. Skall alltid spädas.

Förbrukning

25-50 m²/liter koncentrat beroende på hur underlaget suger.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C. max +30°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

I koncentrat är produkten brandfarlig och irriterande.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

  • Teknisk information
  • Säkerhetsdatablad

  • Säkerhetsdatablad
  • Information

  • Miljövarudeklaration
  • Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
    Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?