Disboxan 450 Fasadskydd

Koncentrat som ger en vattenavvisande och diffussionsöppen yta.

Appliceringsområde

Betong, tegel, puts utomhus

Materialegenskaper

  • Diffussionsöppn
  • Vattenavvisande

Förpackningsstorlekar

1 liter
5 liter

Kulörer

Färglös

Glans

3, helmatt

Förvaring

Ej över +30°C eller under -20°C

Teknisk data

Bindemedel: Silan/siloxan

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Vid förbehandling på sugande underlag blandas 1 del Disboxan 450 med 9 delar vatten. Skall Disboxan 450 användas som fuktskydd på tegel eller puts blandas 1:4 med vatten. Ytan behandlas två gånger vått-i-vått. Skall aldrig användas utan spädning.

Fönster och andra byggdelar som inte skall behandlas skyddas noga. Stänk avsköljes omedelbart för att förhindra fläckar.

Förtunning

Vatten. Skall alltid spädas.

Förbrukning

25-50 m²/liter koncentrat beroende på hur underlaget suger.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C. max +30°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

I koncentrat är produkten brandfarlig och irriterande.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?