Brytpasta

För nyansering av färg.

Appliceringsområde

Latex- och alkydfärger.

Förpackningsstorlekar

0,1 liter

Kulörer

Blå, Grön, Grön Umbra, Röd, Oxidröd, Svart, Gul, Oxidgul

Förvaring

Frostfritt

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Förbrukning

Tillsätt inte större mängd än max. 3%. Om större mängd iblandas äventyras färgens egenskaper.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?