Tapetlim

Färdigblandat PVA-förstärkt stärkelselim för papperstapeter.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Färdigblandat

Förpackningsstorlekar

1 liter
5 liter
15 liter

Kulörer

Transparent

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Modifierat stärkelselim

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Sugande ytor förlimmas.

Tapetlimmet påförs i ett jämnt skikt med pensel, rulle eller tapetmaskin.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt och mattslipas.

Limmet omröres för användning och skall inte spädas.

Arbeta i normal rumstemperatur och sörj för god luftväxling under torktiden.

Förtunning

Skall ej spädas

Förbrukning

3-5 m²/liter

Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +15°C

Torktid

Hanteringstorr: 16 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten. Klisterfläckar borttages med vatten innan det torkat, följ tapetleverantörens metodbeskrivning.

Anm

STB-kod ■

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande limrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?