Tapetlim

Färdigblandat PVA-förstärkt stärkelselim för papperstapeter.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Färdigblandat

Förpackningsstorlekar

1 liter
5 liter
15 liter

Kulörer

Transparent

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Modifierat stärkelselim

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Sugande ytor förlimmas.

Tapetlimmet påförs i ett jämnt skikt med pensel, rulle eller tapetmaskin.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt och mattslipas.

Limmet omröres för användning och skall inte spädas.

Arbeta i normal rumstemperatur och sörj för god luftväxling under torktiden.

Förtunning

Skall ej spädas

Förbrukning

3-5 m²/liter

Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +15°C

Torktid

Hanteringstorr: 16 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten. Klisterfläckar borttages med vatten innan det torkat, följ tapetleverantörens metodbeskrivning.

Anm

STB-kod ■

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande limrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

  • Teknisk information
  • Säkerhetsdatablad

  • Säkerhetsdatablad
  • Information

  • Miljövarudeklaration
  • Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
    Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?