Pansartäck V

Täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar av plåt utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Alkaliresistent

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Svart
Takröd
Bas A
Bas D

Glans

15, halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialmodifierad akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Används som täckfärg på förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor. Ej lämplig på plåt av PVF2-typ. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitter-schnittmetoden.

Ytorna tvättas med Capaclean Fasadtvätt som avsköljes noggrant. Oxiderade förzinkade ytor tvättas med kalklösande medel och avslipas.

Rostiga ytor rengörs genom sandblästring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger med Pansarprimer V

Stryk två eller tre gånger med Pansartäck V. Tre strykningar ger ett effektivt långtidsskydd. 

Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller Takröd. För andra kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.
Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?