Industriprimer

Rostskyddsgrundfärg för effektiv rostskyddsbehandling.

Appliceringsområde

Järn och plåt.

Materialegenskaper

  • Hög torrhalt
  • Innehåller zinkfosfat

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
1 liter
3 liter

Kulörer

Röd
Grå

Glans

4, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytor med rostangrepp stålborstas maskinellt före målning till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½.

Effektiv rostskyddsgrundfärg som, genom sin höga torrhalt, kan läggas på i skikt upp till 60 µm, torrt skikt, per strykning.

Övermålning skall göras med lämplig täckfärg.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

8 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,015 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Spädning: Max 5%
Förtunning: Lacknafta

Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:
Munstycke: 1,5-1,8 mm
Spruttryck: 2,0-4,0 bar
Spädning: Max 5-15%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?