Metallocryl

Färg med metallic-effekt för tak och väggar inomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Spännande metalliceffekter
  • Utmärkt för dekorativa accentytor
  • Många kulörer

Förpackningsstorlekar

1 liter
2,5liter

Kulörer

Finns i cirka 80 metallic-kulörer som nyanseras i brytmaskin

Glans

20, halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/b): 100 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 100 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Grundstrykning skall ske med matt latexfärg i samma färgton.

Bäst resultat ger ett något strukturerat underlag som glasväv, strukturtapet mm. På släta underlag kan spår efter rullen synas, särskilt i ogynnsamma ljusförhållanden som släpljus mm. Vid applicering skall efterrullning eller efterslätning med pensel göras åt samma håll för att undvika att ytan få ett skäckigt utseende.

Gör alltid en provyta först för att vara säker på hur den färdiga ytan kommer att se ut.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

10 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller korthårig rulle, 12-16 mm.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller brytbas. För övriga kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?