Sockelflex 2k

Kolfiberförstärkt klister- och armeringsspackel

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Kolfiberförstärkt
  • Vattentät
  • Frostbeständig
  • Resistent mot neutrala salter och tösalt
  • Diffusionsöppen
  • Alkaliebeständig
  • Elastisk
  • Spricköverbryggande

Förpackningsstorlekar

18kg burk (9,0kg + 2x4,5kg)

Kulörer

Grå

Förvaring

Svalt och torrt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerhartsdispersion

Densitet: Ca 1,27 kg/liter

Sd-värde: ca2,7m enl DIN 52615

Kapillär absorption: w: ca 0,02 kg / (m2h1 / 2) enligt DIN EN 1062

Garanterad gräns: w <0,1 kg / (m t 1/2)

Vattenpermeationshastighet: Baserat på klass III,låg, enligt DIN EN 1062-3

Notering

Enligt DIN 18195 skall Sockelflex Carbon vid användning som ytligt fuktskydd appliceras till minst 30cm ovan marknivå.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Bituminösa massor skall vara väl härdade och torra.

Blandningsförhållande

Pulverkomponenten rörs i den pastösa komponenten med en långsamtgående visp, max 400 rpm, till en homogen klumpfri massa.

Användningsmetod

Vid limning av isolerskivor kan med fördel ram- och punktmetoden användas. Minst 40% anläggningsyta krävs.

Förtunning

Vatten. (Max 10% vid anv. som fuktskyddande slamma. Annars användes produkten outspädd) 

Förbrukning

Limning: ca 4,0 kg/m2

Armering: ca 3,8kg/m2 vid nominell tjocklek 3 mm.
Som fuktskyddande slamma: ca 1,0-1,3kg/m2

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Vid 20oC och 65%RF är produkten genomtorr, härdad och belastningsbar efter 2-3 dygn.

Verktyg

Appliceras med spruta och/eller spackel.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?