Ceratherm Klisterbruk

Klisterbruk för keramiska plattor och klinker

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

 • Väderbeständigt
 • Vattenavvisande
 • Diffusionsöppet
 • Lättarbetat
 • God vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg säck

Kulörer

Cementgrå

Förvaring

Svalt och torrt

Vattenabsorptionskoefficient (w-värde)

w <0,1kg/(m2 . h0,5) enl DIN 52617

Vidhäftning

På betong: > 1,0 N/mm2

Ytförberedelse

Före behandling skall ytor av puts, tegel, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.

Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.

Blandningsförhållande

Ca 6-6,5l vatten/ 25kg. Långsamtgående blandare.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 5kg/m2 beroende på tandning och underlag.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur +5o till +30o Undvik regn och direkt solljus.

Torktid

Ca 2-3 dygn beroende på temperatur och RF%.

Verktyg

Appliceras med tandspackel i horisontell riktning. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd.

Rengöring av verktyg

Verktyg rengöres snarast med vatten.

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

 • Teknisk information
 • Säkerhetsdatablad

 • Säkerhetsdatablad
 • Information

 • Miljövarudeklaration
 • Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
  Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?