CarboNit

Kolfiberförstärkt armeringsbruk som ger mycket hög slaghållfasthet.

Kolfiberförstärkt armeringsbruk för ytor med krav på mycket hög slaghållfasthet. Avsett för iläggning och utspackling av Capatect Väv 650 i dubbla lager.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Mycket hög slaghållfasthet
  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Beigevit

Förvaring

Svalt och torrt

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Användningsmetod

Spackelbruket levereras med 2 komponenter: CarboNit 22 kg och CarboNit Powder 3 kg.

Pulverkomponenten rörs i den våta komponenten med en långsamtgående visp, max 400 rpm, till en homogen klumpfri massa. Öppettid för blandad produkt är ca 30 minuter vid +20°C.

CarboNit ska alltid appliceras i 3 påslag. Första påslaget läggs i vävens vådbredd och längd med en tandad spackel. Därefter trycks väven fast, med ett överlapp på min.10 cm, i spackelbruket med ett svärd eller en spackel. Ytterligare 1 påslag ska läggas vått i vått. Vävens maskor skall nu vara helt fyllda och spackelskiktets tjocklek skall vara min. 5 mm. Efter min. 24 timmar läggs ytterligare ett vävskikt i ett 3:dje påslag med spackelbruket. Väven ska överlappas enligt ovan och maskor skall vara helt fyllda. 3:e spackelskiktets tjocklek skall vara min. 3 mm.  Totalt 8 mm

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,7 kg/mm/m2 (min 8 mm skikttjocklek)

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Yttorr efter ca 24 timmar
Efterföljande behandling efter ca 3 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spruta och/eller spackel.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande bruksrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.
Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?