ArmaReno Sockelbruk

Cementbaserat torrbruk

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Putsbruk klass P III (cementbruk). DIN V 18550 / DIN EN 998-1. Hållfasthetsklass CS III enl. DIN EN 998-1.
  • Vattenavvisande enl. DIN EN 1067.
  • Hög diffusionsöppenhet
  • Fiberförstärkt
  • God vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg säck
800 kg One-Way box
1000 kg Big-bag

Kulörer

Vitgrå

Förvaring

Svalt och torrt

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara väl förankrade samt rena och torra.

Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.

Användningsmetod

25 kg torr bruk blandas med 4,5-5,5 liter vatten. Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen, klumpfri massa. Låt bruket vila ca 5 minuter och rör sedan om igen. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot-life är ca 1,5 timmar. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Klisterbruk 3,5 – 4,5 kg/m² (EPS)
Klisterbruk 4,0 – 5,0 kg/m² (Min. ull)
Armering 1,4 kg/mm/m²
Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Bruket är belastningsbart efter 3 dygn.
Vidarebehandling bör ske tidigast 1 dygn/mm skikttjocklek puts.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?