Alsitop Putsbruk

Kalk-Cement bruk

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Förpackningsstorlekar

25 kg säck

Kulörer

Vit (Naturvit)

Förvaring

Svalt och torrt

Ytförberedelse

Före behandling skall ytor av puts, lättbetong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.

Användningsmetod

25 kg torrbruk blandas enligt följande:

Alsitop           17-18 liter vatten.

Alsitop -F      16-17 liter vatten

Alsitop T        15-16 liter vatten

Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om igen. Justera konsistensen med vatten om så erfodras. Brukets pot-life är ca 2 timmar. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Armerat grundskikt   6-7 kg /m²               7 mm

Strukturskikt              2,5-3,5 kg/ m²         3 mm

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Cirka 2-5  dygn

(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?