Disbocret 515 Betongfärg

Färg särskilt framtagen för målning på betong.

Appliceringsområde

Betong utomhus

Materialegenskaper

  • Karbonatiseringshämmande 
  • Vattenbaserad
  • Finns i Nespri-variant för dammfri sprutmålning

Förpackningsstorlekar

15 liter
25 liter (endast Nespri)

Kulörer

Vit
Ingår i brytsystem

Glans

7, matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Styrénakrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med Fasadtvätt. Högtrycks- eller hetvattentvätt rekommenderas. Betong skall vara fri från cementhud, formolja eller andra föroreningar. Sugande ytor grundas med Disboxan 450 Fasadskydd spädd 1:9 med vatten alternativt Disboxan 451 Hydrofoberingscreme. 

Disbocret® 515 Betongfärg påförs i två skikt. 

Förtunning

Vatten

Skikttjocklek

För ett effektivt skydd mot koldioxidinträngning krävs ett torrt färgskikt på minst 80µm/strykning, totalt minst 160µm vid rekommenderade två behandlingar.

Förbrukning

5-7 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar (4 timmar för Nespri-varianten)
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påförs med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning skall filter rengöras regelbundet för att förhindra att dessa sätts igen. 


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,018-0,021 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Max 1-2% med vatten

För Disbocret 515 Nespri gäller följande inställningar:
Rekommenderade sprutinställningar för Nespray-spruta:
Munstycke: 0,017-0,019 inch
Spruttryck: 200 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Max 1-2% med vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?