Capagrund

Penetrerande och pigmenterad vattenbaserad grundfärg för mineraliska underlag.

Appliceringsområde

Mineraliska ytor.

Materialegenskaper

  • Pigmenterad
  • Ger mycket god vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Ingår i brytsystem.

Glans

Helmatt

Förvaring

Svalt men frostfritt.

Lagringstid minst 12 månader. Omröres före applicering.

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och bärkraftigt, fritt från formoljor, cementhud, lösa partiklar och dylikt som kan påverka vidhäftningen negativt. 

Förtunning

Max 5% vatten.

Förbrukning

0,3 kg/m² beroende på underlagets struktur och sugförmåga.

Applikationsförhållanden

Min +10° i luft och underlag vid applicering. Min +5° i luft och underlag under minst 12 timmar efter applicering.

Torktid

Fysikaliskt torr efter 6-8h. (ca 20° och 60%RF).
Genomhärdad efter ca 7dygn (ca 20° och 60% RF).
Övermålningsbar efter 6h.

Verktyg

Appliceras med pensel, roller eller spruta. 

OBS! Grundfärgen skall alltid efterrollas vid applicering med spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Levereras bruksfärdig. Kan förtunnas med max 5% vatten vid behov.

Färgen etsar glas, metall mm. Ev. spill skall omedelbart tvättas bort med vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga
efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?