Senaste innovationen från Caparol

Caparol lanserade våren 2017 världens första förnyelsebara moderna vägg- och takfärg, IndekoGeo där fossil råvara kunde ersättas med råvara baserad på biomassa från skogsbruket. Utvecklingen av bindemedlet till produkten skedde i samarbete med BASF och var ett medvetet steg i Caparols strategi att ständigt minimera hälso- och miljöbelastningen från produkter och produktion.

Caparols nya trälasyr för träfasader är ännu ett exempel på hur företaget utvecklar koncept för hållbara färgsystem. Det som gör produkten hållbar är användningen av olja från ekologiskt odlad oljedådra som råvara till bindemedlet.

Läs mer

Andra innovationer från Caparol

Konserveringsmedelsfri färg

Sveriges första konserveringsmedelsfria vägg- och takfärger.

Förnyelsebar färg

Sveriges första dispersionsfärg baserad på helt förnyelsebara råvaror.

Självrengörande färg

Caparol var först med självrengörande färg för träfasader.

Max två strykningar

Med Caparols system för träfasadmålning räcker det alltid med två strykningar.

Står emot blekning

INTACT SOLID tål solens strålar optimalt och med minimal blekningsrisk.

Hög motståndskraft

Caparol har ett unikt 3-stegs-skydd mot påväxt av alger och mögel.

Nespri-TEC

Ett helt dimfritt sprutsystem.

Iso Tapetspärr

Patenterande grundfärg vid övermålning av tapeter.