CapaSan

Självrengörande väggfärg

Fotokatalys är naturens egen metod för att bryta ned smuts och föroreningar. I vår unika tak- och väggfärg CapaSan utnyttjar vi metoden för att hålla smutsen borta från dina målade ytor. UV-strålarna i dagsljuset samverkar med det unika pigmentet och bryter ned smuts från sot, rök, matos mm. Allt som blir kvar är koldioxid och vatten. 

Även osynlig smuts som bakterier och mögelsporer bryts ned. Du ser det inte men det bidrar till en bättre luftkvalitet.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?