Senaste innovationen från Caparol

Caparol lanserar som första färgtillverkare en modern dispersionsfärg för vägg- och takmålning baserad på förnybara råvaror. 

Utvecklingen av bindemedlet till produkten har skett i samarbete med BASF och är ett medvetet steg i Caparols strategi att ständigt minimera hälso- och miljöbelastningen från produkter och produktion.

Omställningen till förnybara råvaror leder till minskade utsläpp av växthusgaser samtidigt som man minskar användningen av jordens resurser. IndekoGeo är därmed den första moderna dispersionsfärgen som utvecklats för att aktivt bidra till ett minskat ”carbon footprint”. 

Läs mer

Andra innovationer från Caparol

Självrengörande färg

Caparol var först med självrengörande färg för träfasader.

Max två strykningar

Med Caparols system för träfasadmålning räcker det alltid med två strykningar.

Står emot blekning

INTACT SOLID tål solens strålar optimalt och med minimal blekningsrisk.

Hög motståndskraft

Caparol har ett unikt 3-stegs-skydd mot påväxt av alger och mögel.

Nespri-TEC

Ett helt dimfritt sprutsystem.

CapaSan

Självrengörande väggfärg för inomhusbruk.

ElectroShield

Grundfärg som avskärmar elektriska fält.

Iso Tapetspärr

Patenterande grundfärg vid övermålning av tapeter.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?