Hoppa över navigering

Capatect Original

med isolering av cellplast

I fasadsystemet Capatect Original används en isolering av cellplast som putsbärare. I Capatect Mineral används istället en putsbärare av mineralull.

Bägge alternativen lämpar sig bäst för applicering på tunga stommar. De fasadsystem som används idag är kompletterade med speciella tätningar runt fönster och andra öppningar i fasaden.

Ett fasadsystem med putsbärare av cellplast lämpar sig vid så kallad energirenovering av flerbostadshus där upp till 200 mm isolering inte är ovanligt utan att man riskerar att systemet blir för tungt för den befintliga konstruktionen. För att minska kraven på isoleringens tjocklek alternativt för att öka effektiviteten i åtgärderna ytterligare kan cellplasten levereras i extra effektiv Climate-kvalitet (C80) som innehåller grafit, detta ger 20–25% bättre isolervärde jämfört med motsvarande standardskiva i kvalité S80.

Capatect Original med 200 mm EPS C80 är brandtestat i enlighet med SP Fire 105 hos SP i Borås.

Dokumentation

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?